Arif Verimli - Doğum Sonrası Psikoloji

Yeni annelerin hemen hemen yarısı doğumdan sonraki ilk haftalarda ağlamadan, mutsuzluktan, heyecanlılıktan ve duygudurumlarındaki dalgalanmalardan yakınırlar. Bu depresyon bulguları muhtemelen doğumdan sonra östrojen ve progesteronhormonlarındaki düşüşlere bağlıdır ve bir kaç gün içinde geçer. Ancak bazı kadınlar ilk altı hafta boyunca gidip geldiğiniifade ederler. Daha az sıklıkla görülen (yeni annelerin %25’inde) ve daha uzun süren (aylarca sürebilir) gerçek doğum sonrasıdepresyondur. Bu depresyonda hormon değişimleri ile açıklanabilmektedir. Hormon salınımlarına duyarlılık kadından kadınadeğişmektedir.